Vítejte na stránkách obce Obec Třebihošť, chcete si nastavit zobrazení:

Vyhledávání

Vyhledaný výraz prohledá stránky, články, události, fotofalerie, štítky u aktuality. Pro přesnější hledání můžete hledání omezit podle kategorie hledání.

Nalezeno: 177 výsledků

Prohlášení o přístupnosti

Povinné požadavky na obsah

Obec Třebihošť se zavazuje k zpřístupnění svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.

Změna úředních hodin pro veřejnost na Obecním úřadě v Třebihošti

 • datum vyvěšení: 22.10.2020
 • datum svěšení: 20.12.2020

Dle usnesení vlády č. 957, ze dne 30.9.2020 Obecní úřad Třebihošť mění od 12.10.2020 úřední hodiny pro veřejnost.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

 • datum vyvěšení: 26.08.2020
 • datum svěšení: 15.09.2020

údaje o nemovitostech s nedostatečně určitě identifikovaným vlastníkem

Povinné informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/1999, která stanoví strukturu informací zveřeňovaných o povinné subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Sekání a úkid v obci
Sekání a úkid v obci

aktualizace článku: 21. 8. 2020

Vážení spoluobčané,

chtěla bych Vás touto cestou požádat, abyste své případné připomínky na úpravu veřejných prostranství směřovali na mail info@trebihost.cz , nebo případně je nahlásili přímo na našem úřadě.

Vánoční strom
Vánoční strom

aktualizace článku: 21. 8. 2020

V letošním roce se chystáme pokácet vánoční smrk před obecním úřadem, který je již nebezpečně vysoký.

Návrh Územního plánu obce Třebihošť

aktualizace článku: 29. 5. 2020

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘEBIHOŠŤ – SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor výstavby a územního plánování, příslušný dle ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon“) jako úřad územního plánování pořizuje Územní plán Třebihošť na žádost obce Třebihošť ve svém správním obvodu.

Kontakty

Obec Třebihošť

Adresa:
Třebihošť 106
544 01 Dvůr Králové nad Labem

Datová stránka: raza7dz

IČ: 00278378

Obec

Krátce o obci Třebihošť

Obec Třebihošť se nachází 11 km od Dvora Králové na úpatí jižního svahu Zvičinského hřbetu. Obec sestává z Třebihoště, Horního a Dolního Dehtova a osady Zvičina.

Charakteristika obce

Obec Třebihošť je sídlem venkovského charakteru s převážně podélným uspořádáním, kombinovaným s centrálním založením některých částí obce, odpovídající historickému vývoji jednotlivých částí území, v mírně teplém klimatu ve výškovém pásmu s relativně vyšší hustotou zastavění v centrálních částech obce a s rozptýlenou zástavbou v periferních polohách a odloučených částech obce.

Obecní lesy

Obecní lesy Třebihošť 

Obce Třebihošť a  Horní Dehtov historicky vlastnily jen poměrně malé výměry obecních lesů.  Ty činily u Třebihoště 8,11ha a u Horního Dehtova 4,71ha.V roce 1946 přibyly další pozemky, a to z přídělů  v katastru obce Zvičina. Příděly obsahovaly jak lesní půdu, tak i půdu zemědělskou. V letech 1946 až 1953 byla část zemědělských pozemků zalesněna. V roce 1953 byly lesy obcí zestátněny. V tomto roce proběhlo ještě další zalesnění zemědělské půdy.

Obyvatelstvo

Obyvatelstvo, bytová zástavba

Populační vývoj obyvatelstva v obci Třebihošť odpovídá všeobecnému trendu pozvolného úbytku obyvatelstva na venkově. K 1.1.2019 má Třebihošť společně se sloučenými obcemi 453 obyvatel.

Český svaz žen

Český svaz žen z.s. je nevládní ženskou organizací s velmi početnou členskou základnou, která působí převážně na dobrovolné bázi ve prospěch a v zájmu žen a jejich práv. Kromě tohoto webu také provozuje blog www.rovnesance.cz

Dobrovolní hasiči

Sbor dobrovolných hasičů byl v Třebihošti založen z podnětu pana učitele Skalického v roce 1891. Registrace v župních orgánech a vlastní činnost sboru byla započata na začátku roku 1892.

Povinné informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/1999, která stanoví strukturu informací zveřeňovaných o povinné subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

GDPR

GDPR (General Data Protection Regulation) - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Identifikace správce nebo zpracovatele, který sděluje kontaktní údaje na pověřence: 

Czech Point

Czech POINT znamená Český Podací Ověřovací a Informační Národní Terminál. Jedná se o kontaktní místo veřejné správy, poskytující občanům zejména ověřené údaje vedené v centrálních registrech, jako jsou rejstřík trestů, obchodní rejstřík nebo registr živnostenského podnikání.

Prohlášení o přístupnosti

Povinné požadavky na obsah

Obec Třebihošť se zavazuje k zpřístupnění svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.

REKONSTRUKCE SILNICE

aktualizace článku: 27. 9. 2018

Do koncepříštího týdne se bude dělat asfaltový povrch na silnici od motorestu po Zvičinu. Žádáme řidiče, aby používali objízdné trasy. Do ukončení prací se po silnice nesmí jezdit.

Povinné očkování psů

aktualizace článku: 18. 5. 2018

Dle zákona o veterinární péči č. 166/99 Sb. § 4 odst. 1 písmene f, bude i v letošním roce provedeno povinné očkování psů proti vzteklině, kteří jsou starší 3 měsíců. Očkování není hrazeno ze státních prostředků, majitelé zaplatí 100,-Kč za jednoho psa. Očkuje MVDr. Ivo Chrobok.

SVÁTEK MATEK

aktualizace článku: 30. 4. 2018

Základní organizace Českého svazu žen Třebihošť
ve spolupráci s obecním úřadem

SBÍRKA PRO DIAKONII

aktualizace článku: 4. 11. 2019

Základní organizace Českého svazu žen Třebihošť

Povinné očkování psů

aktualizace článku: 18. 5. 2017

Dle zákona o veterinární péči č. 166/99 Sb. § 4 odst. 1 písmene f, bude i v letošním roce provedeno povinné očkování psů proti vzteklině, kteří jsou starší 3 měsíců. Očkování není hrazeno ze státních prostředků, majitelé zaplatí 100,-Kč za jednoho psa. Očkuje MVDr. Ivo Chrobok.

SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ

aktualizace článku: 25. 4. 2017

dne 6.5.2017 bude proveden firmou Marius Pedersen svoz nebezpečných odpadů

Svoz velkoobjemných odpadů

aktualizace článku: 25. 4. 2017

OÚ v Třebihošti zajistí přistavení vleků na odvoz domácích odpadů, které nelze uložit do popelnic - v sobotu 6. 5. 2017

Svátek matek

aktualizace článku: 24. 4. 2017

Základní organizace Českého svazu žen Třebihošť
ve spolupráci s obecním úřadem v Třebihošti

Informace FÚ

aktualizace článku: 24. 4. 2017

informace jsou vloženy na elektronické úřadní desce - INFORMAČNÍ LETÁK PRO POPLATNÍKY DANĚ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ

SBÍRKA PRO DIAKONII

aktualizace článku: 6. 4. 2017

Základní organizace Českého svazu žen Třebihošť

TELEFONNÍ ČÍSLA

aktualizace článku: 23. 2. 2017

Žádáme ty, kteří ještě neuvedly své telefonní číslo, aby ho co nejdříve nahlásili na OU, aby se mohla aktivovat služba SMS občanům. Tel. číslo můžete poslat na e-mail: ou.trebihost@cmail.cz nebo vhodit na podepsaném lístečku do schránky obecního úřadu.

SMS OBČANŮM

aktualizace článku: 7. 12. 2016

Žádáme obyvatele všech částí obce, aby za svou nemovitost nahlásili telefonní číslo, zdůvodu zřízení služby SMS OBČANŮM.Napsaná tel. čísla vhoďte na podepsaném lístečku do schránku obecního úřadunebo je pošletena e-mail ou.trebihost@cmail.cz. Tato služba bude nahrazovat roznášené lístečky s informacemi obce.

Svoz velkoobjemného odpadu

Svoz velkoobjemného odpadu

aktualizace události: 2. 5. 2019

 • začíná v - končí v
 • Dolní Dehtov, Horní Dehtov, Třebihošť, Zvičina

OÚ v Třebihošti zajistí přistavení vleků na odvoz domácích odpadů, které nelze uložit do popelnic - v sobotu 27. 4. 2019

Svoz nebezpečného odpadu

Svoz nebezpečného odpadu

aktualizace události: 2. 5. 2019

 • začíná v - končí v
 • Horní Dehtov, Dolní Dehtov, Třebihošť, Zvičina

dne 27.dubna 2019 bude proveden firmou Marius Pedersen svoz nebezpečných odpadů

Stanoviště:
HORNÍ DEHTOV bývalá váha08:00 - 08:25hod.
DOLNÍ DEHTOV rybník08:35- 09:00hod.
TŘEBIHOŠŤ u obecního úřadu09:10 - 09:35hod.
TŘEBIHOŠŤ u nádrže09:40 - 10:05hod.
ZVIČINA10:15 - 10:40hod.

Sběr železného šrotu a papíru

Sběr železného šrotu a papíru

aktualizace události: 2. 5. 2019

 • začíná v - končí v
 • Horní Dehtov, Třebihošť

Sbor dobrovolných hasičů Třebihoště a Dehtova

bude v sobotu 25. května 2019 provádět sběr železného šrotu a papíru.

NÁLEZ BATOHU

NÁLEZ BATOHU

aktualizace události: 2. 5. 2019

 • začíná v - končí v
 • Rohoznice

V sobotu 6. 4. 2019 byl v Rohoznici na dětském hřišti nalezen černý batoh. Majitel si ho může vyzvednout na Obecním úřadě v Rohoznici, tel.: 731 273 961.

Sbírka pro Diakonii

Sbírka pro Diakonii

aktualizace události: 2. 5. 2019

 • začíná v - končí v
 • Třebihošť

Základní organizace Českého svazu žen Třebihošť

organizuje

ve dnech18. - 23.3.2019

pro DIAKONII BROUMOV

UZAVŘENÍ PRODEJNY/POJÍZDNÁ PEKÁRNA

UZAVŘENÍ PRODEJNY/POJÍZDNÁ PEKÁRNA

aktualizace události: 2. 5. 2019

 • začíná v - končí v
 • Třebihošť

K 28.2.2019 bude uzavřena prodejna potravin v Třebihošti.

Bude zajištěnapojízdná pekárna Katka:
Pekárna přijede v pátek 1.3.2019v 9:30 k prodejně.

Pozvánka 100 let ČR

Pozvánka 100 let ČR

aktualizace události: 22. 5. 2019

 • začíná v - končí v

Sbor dobrovolných hasičů ve spolupráci s Obecním úřademv Třebihošti, si Vás dovolují srdečně pozvat v sobotu 27.10.2018 na malé posezení u příležirosti 100 let vzniku ČR.

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

aktualizace události: 2. 5. 2019

 • začíná v - končí v
 • Obecní úřad

Základní organizace Českého svazu žen Třebihošť

srdečně zve všechny své občanyna

SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMUU OBECNÍHO ÚŘADU

Sběr železa šrotu a papíru

Sběr železa šrotu a papíru

aktualizace události: 2. 5. 2019

 • začíná v - končí v

Sbor doborovolných hasiču Třebihoště a Dehtova bude v sobotu 10. listopadu 2018 (tento týden) provádět sběr železného šrotu a starého papíru. Pro sbírané věci přijedeme:

Mikulášská besídka

Mikulášská besídka

aktualizace události: 2. 5. 2019

 • začíná v - končí v
 • Motorest u Lípy

Základní organizace Českého svazu žen Třebihošť
ve spolupráci s Obecním úřadem Třebihošť

Svátek matek

Svátek matek

aktualizace události: 13. 5. 2019

 • začíná v - končí v
 • Motorest U Lípy

Základní organizace Českého svazu žen
ve spolupráci s obecním úřadem

Srdečně zve všechny ženy ze Třebihošťě, Dehtova a Zvičiny na přátelské setkání, které se koná v sobotu 18. května 2019 od 17:30hod., v Motorestu U Lípy v Třebihošti, u příležitosti svátku matek.

KOTLÍKOVÉ DOTACE

KOTLÍKOVÉ DOTACE

aktualizace události: 29. 5. 2019

 • začíná v - končí v
 • Hankův dům, Dvůr Králové n/L

Další šance zažádat o „kotlíkovou dotaci“
Krajský úřad Královéhradeckého kraje připravil další výzvu tzv. „kotlíkové dotace“, jež si klade za cíl snížit emise z lokálního vytápění domácností.

Rozsvícení vánočního stromu

Rozsvícení vánočního stromu

aktualizace události: 29. 11. 2019

 • začíná v - končí v
 • obecní úřad

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu u obecního úřadu.

Přijďte si společně zazpívat české koledy.

Svoz nebezpečného a velkoobjemného odpadu

Svoz nebezpečného a velkoobjemného odpadu

aktualizace události: 22. 4. 2020

 • začíná v - končí v
 • Obec Třebihošť

Svoz nebezpečného a velkoobjemného odpadu proběhne 9.5.2020.

Přistavení kontejnerů na velkoobjemný odpad:

Sbírka pro Diakonii

aktualizace události: 30. 11. -0001

           Základní organizace Českého svazu žen  Třebihošť

              --------------------------------------------------------------

Co je třeba vědět o požární ochraně

Co je třeba vědět o požární ochraně

aktualizace události: 30. 11. -0001

Sbor dobrovolných hasičů Třebihoště a Dehtova ve spolupráci s obecním úřadem v Třebihošti pořádají v pátek 25. září 2020 od 17:00hod. v Motorestu U Lípy besedu na téma:

Informace z Finančního úřadu

 • datum vyvěšení: 24.04.2018
 • datum svěšení: 30.05.2018
Daň z nemovitých věcí na rok 2018

Úřad pro zastupování státu

 • datum vyvěšení: 14.09.2017
 • datum svěšení: 29.09.2017
výzva pro vlastníky nemovitostí

Veřejná vyhláška - Finanční úřad

 • datum vyvěšení: 24.04.2017
 • datum svěšení: 31.05.2017
Daň z nemovitých věcí

Oznámení katastrálního úřadu

 • datum vyvěšení: 16.02.2016
 • datum svěšení: 31.10.2016
obnova katastrálního operátu v k.ú. Zvičina

Úřad pro zastupování státu

 • datum vyvěšení: 15.09.2015
 • datum svěšení: 31.12.2015
informace pro veřejnost

Úřad pro zastupování státu

 • datum vyvěšení: 15.09.2015
 • datum svěšení: 31.12.2015
Seznam pozemků s nejasným vlastníkem

Úřad pro zastupování státu

 • datum vyvěšení: 15.09.2015
 • datum svěšení: 31.12.2015
výzva občanům

Státní pozemkový úřad

 • datum vyvěšení: 25.04.2013
 • datum svěšení: 11.05.2013
pozemkové úpravy