Vítejte na stránkách obce Obec Třebihošť, chcete si nastavit zobrazení:

Vyhledávání

Vyhledaný výraz prohledá stránky, články, události, fotofalerie, štítky u aktuality. Pro přesnější hledání můžete hledání omezit podle kategorie hledání.

Nalezeno: 224 výsledků

Prohlášení o přístupnosti

Povinné požadavky na obsah

Obec Třebihošť se zavazuje k zpřístupnění svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.

Prohlášení se vztahuje na webové stránky https://www.trebihost.cz 

Stav souladu

Tyto obecní internetové stránky  jsou v souladu s výše uvedenými předpisy. Dále splňují EN 301 549 V2 1.2 a standard WCAG 2.1 s níže uvedenými výjimkami.

Některé dokumenty přicházejí k zveřejnění na webových stránkách již v nepřístupné podobě (jedná se např. o dokumenty vygenerované z účetních systémů, z jiných úřadů a dalších třetích stran).  Provozovatel stránek má ale povinnost tyto dokumenty zveřejnit, proto tak činí. Stejně tak mohou některé starší fotografie nebo fotoalba ve fotogaleriích postrádat alternativní textový popis. Videa přiložená přímo na web mohou postrádat titulky. Odstranění těchto nedostatků a uvedení všech dokumentů, podstránek, galerií, videí apod. do souladu se zákonem a s pravidly přístupnosti by bylo pro provozovatele nepřiměřeně financčně náročné. Z tohoto důvodu, podle § 7 zákona 356/2000 sb. ve znění pozdějších předpisů, nejsou dodatečně upravovány. 


Některé informace na tomto obecním webu jsou poskytovány v podobě dokumentů ve formátu PDF. Tyto dokumenty se přímo zobrazují v internetovém prohlížeči. V případě, že váš internetový prohlížeč nepodporuje zobrazování PDF dokumentů, je nutné nainstalovat program Adobe Reader, který je k dispozici zdarma z webových stránek společnosti Adobe. Další dokumenty mohou být ve formátu MS Office nebo dalších kancelářských aplikací ve formátech .doc, .docx, .odt, .xls, .xlsx, .ods a dalších. Pro zobrazení souborů v těchto formátech je nutné mít nainstalované kancelářské aplikace jako MS Office, Open Office, Libre Office apod. Moderní prohlížeče ale dokáží dokumenty ve výše zmíněných formátech zobrazit automaticky.

Důvodem pro zobrazování dokumentů ve výše zmíněných formátech je fakt, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje. Zároveň tyto dokumenty mohou být příliš velké, proto doporučujeme jejich stažení. 


Vypracování prohlášení o přístupnosti

Prohlášení opřístupnosti bylo vypracováno dne 25.9.2020

Toto prohlášený bylo vypracováno posouzením provedeným třetí stranou - technickým provozovatelem těchto internetových stránek (InfoHUB, s.r.o.). Pro vypracováníprohlášení byl použit zákon č. 99/2019 Sb., a metodický pokyn MVČR k tomuto zákonu normy EN 301 549 V2 1.2 a mezinárodně uznávanému standardu WEB Content Accesibility Guidelines - WCAG 2.1. 

Zpětná vazba a kontaktní údaje:


Kontakt na provozovatele:

Obec Třebihošť

Třebihošť 106

54401 Dvůr Krílové nad Labem
info@trebihost.cz
499 693 384


Kontakt na dodavatele technického řešení:

InfoHUB, s.r.o.

B. Němcové 47
506 01 Jičín

info@obecinformuje.cz
739 429 402

Postupy pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra

odbor eGovernmentu

náměstí Hrdinů 1634/3

140 21 Praha 4

pristupnost@mvcr.cz
Změna úředních hodin pro veřejnost na Obecním úřadě v Třebihošti

 • datum vyvěšení: 22.10.2020
 • datum svěšení: 20.12.2020

Dle usnesení vlády č. 957, ze dne 30.9.2020 Obecní úřad Třebihošť mění od 12.10.2020 úřední hodiny pro veřejnost.

Ministerstvo zemědělství

 • datum vyvěšení: 28.07.2020
 • datum svěšení: 31.12.2022

Veřejná vyhláška  Opatření obecné povahy

Záměr obce - prodej obecního majetku

 • datum vyvěšení: 13.07.2020
 • datum svěšení: 08.08.2020

Povinné informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/1999, která stanoví strukturu informací zveřeňovaných o povinné subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Opatření obecné povahy

 • datum vyvěšení: 15.06.2020
 • datum svěšení: 29.06.2020

Stanovení přechodné úpravy provozu

Dotace na herní prvky
Dotace na herní prvky

aktualizace článku: 16. 9. 2020

V příštím roce bude obec realizovat projekt „Rozšíření zázemí MŠ Radost a rekonstrukce veřejného prostranství v Třebihošti“, který byl vybrán Radou MAS Podchlumí ke spolufinancování z programu venkova.

Vánoční strom
Vánoční strom

aktualizace článku: 21. 8. 2020

V letošním roce se chystáme pokácet vánoční smrk před obecním úřadem, který je již nebezpečně vysoký.

Záměr obce

 • datum vyvěšení: 29.04.2020
 • datum svěšení: 15.05.2020

Propachtování obecních pozemků

Kontakty

Obec Třebihošť

Adresa:
Třebihošť 106
544 01 Dvůr Králové nad Labem

Datová stránka: raza7dz

IČ: 00278378

Úřední hodiny:

Pondělí7:30 - 11:30
12:30 - 17:00
Středa7:30 - 11:3012:30 - 17:00

Obecní úřad

Starostka

ing. Iva Gracíková

 
605 219 920

 
starosta@trebihost.cz


Úřední hodiny starostky: každý čtvrtek od 17:00 - 19:00hod.


Obec

Krátce o obci Třebihošť

Obec Třebihošť se nachází 11 km od Dvora Králové na úpatí jižního svahu Zvičinského hřbetu. Obec sestává z Třebihoště, Horního a Dolního Dehtova a osady Zvičina.

Charakteristika obce

Obec Třebihošť je sídlem venkovského charakteru s převážně podélným uspořádáním, kombinovaným s centrálním založením některých částí obce, odpovídající historickému vývoji jednotlivých částí území, v mírně teplém klimatu ve výškovém pásmu s relativně vyšší hustotou zastavění v centrálních částech obce a s rozptýlenou zástavbou v periferních polohách a odloučených částech obce.

Obecní lesy

Obecní lesy Třebihošť 

Obce Třebihošť a  Horní Dehtov historicky vlastnily jen poměrně malé výměry obecních lesů.  Ty činily u Třebihoště 8,11ha a u Horního Dehtova 4,71ha.V roce 1946 přibyly další pozemky, a to z přídělů  v katastru obce Zvičina. Příděly obsahovaly jak lesní půdu, tak i půdu zemědělskou. V letech 1946 až 1953 byla část zemědělských pozemků zalesněna. V roce 1953 byly lesy obcí zestátněny. V tomto roce proběhlo ještě další zalesnění zemědělské půdy.

Obyvatelstvo

Obyvatelstvo, bytová zástavba

Populační vývoj obyvatelstva v obci Třebihošť odpovídá všeobecnému trendu pozvolného úbytku obyvatelstva na venkově. K 1.1.2019 má Třebihošť společně se sloučenými obcemi 453 obyvatel.

Historie

Vznik a historie obce Třebihošť

Vznik názvů vesnic není bezpečně znám, dle dohadů lze odvodit název Zvičina od slovanského boha světla Zviči, název Třebihošt pak od Treby Host (tříbená houšť, mýcený les).

Historické události

Vznik a historie obce Třebihošť

Vznik názvů vesnic není bezpečně znám, dle dohadů lze odvodit název Zvičina od slovanského boha světla Zviči, název Třebihošt pak od Treby Host (tříbená houšť, mýcený les).

Český svaz žen

Český svaz žen z.s. je nevládní ženskou organizací s velmi početnou členskou základnou, která působí převážně na dobrovolné bázi ve prospěch a v zájmu žen a jejich práv. Kromě tohoto webu také provozuje blog www.rovnesance.cz

Dobrovolní hasiči

Sbor dobrovolných hasičů byl v Třebihošti založen z podnětu pana učitele Skalického v roce 1891. Registrace v župních orgánech a vlastní činnost sboru byla započata na začátku roku 1892.

Územní plán

V letošním roce obec zažádala o dvě dotace na pořízení nového územního plánu. Na pořízení územního plánu jsme již vybrali dodavatele, a to firmu Regio projektový ateliér s r.o. za cenu 411.400 Kč s DPH.  Od Královéhradeckého kraje jsme na projektu obdrželi dotaci ve výši 101.600 Kč. Ministerstvo pro místní rozvoj jsme požádali o dotaci ve výši 309 760 Kč. O této dotaci ministerstvo rozhodne do konce června.  Předpokládaný  začátek realizace nového územního plánu  je nejdříve od  července 2019.

Povinné informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/1999, která stanoví strukturu informací zveřeňovaných o povinné subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

GDPR

GDPR (General Data Protection Regulation) - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Identifikace správce nebo zpracovatele, který sděluje kontaktní údaje na pověřence: 

Správce

Obec Třebihošť
sídlo: Třebihošť 106, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

Datová schránka: raza7dz
IČ: 00278378

Pověřenec pro obec Třebihošť:

Mgr. Barbora Cermanová

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Obec Třebihošť zpracovává tyto osobní údaje, pro zajištění informovanosti občanů a následnou komunikace s nimi. Obec Třebihošť zpracovává osobní údajů v těchto případech:

Pro odběr novinek

- jméno, příjmeni
- e-mailovou adresu
- telefon
- adresu/sídlo

Pro účely rezervace objektů

- jméno, příjmení
- e-mailovou adresu
- telefon

Pro účely kontaktování starosty

- jméno, příjmení
- emailovou adresu
- telefon

Vaše práva při zpracování osobních údajů

Právo na přístup k osobním údajům

Pokud si nejste jistí, zda Vaše osobní údaje zpracováváme či nikoliv, máte právo získat od naší společnosti potvrzení, zda zpracováváme jakékoliv Vaše osobní údaje nebo ne. Taktéž máte právo získat přístup k těmto osobním údajům, což znamená, že Vám naše společnost poskytne soupis osobních údajů, které o Vás zpracováváme. K těmto osobním údajům Vám dále poskytneme informace o tom, za jakým účelem tyto osobní údaje zpracováváme, kdo jsou příjemci těchto osobních údajů, kterým Vaše osobní údaje můžeme zpřístupnit, a po jakou dobu budeme osobní údaje uchovávat, popřípadě jaký je právní důvod tohoto uchovávání. Součástí práva na přístup k osobním údajům je samozřejmě právo požadovat po naší společnost kopii zpracovávaných osobních údajů. První kopie Vám bude poskytnuta bezúplatně, za další kopie Vám budeme účtovat administrativní poplatek.

Právo na opravu

Při zpracování Vašich osobních údajů může dojít k chybě, na základě které budeme zpracovávat Vaše osobní údaje nepřesně nebo neúplně. V takovém případě máte právo požadovat, aby naše společnost bez zbytečného odkladu Vaše osobní údaje opravila nebo doplnila.

Právo na výmaz („právo být zapomenut“)

Máte právo žádat, aby naše společnost bez zbytečného odkladu vymazala ze svých databází Vaše osobní údaje, a to v následujících případech:

 • Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 • z Vaší strany dojde k odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, na základě kterého byly osobní údaje zpracovávány. Výmaz se ovšem nebude týkat těch osobních údajů, k jejichž zpracování máme jiný právní důvod mimo Váš souhlas;
 • využijete svého práva vznést námitku proti zpracování osobních údajů (k námitce viz níže), které zpracováváme na základě oprávněných zájmů naší společnosti a tyto zájmy nepřeváží na Vašimi právy, zájmy a svobodami;
 • máte-li za to, že naše společnost zpracovává Vaše osobní údaje protiprávně

Mějte prosím na paměti, že nebudeme povinni vyhovět Vámi uplatněnému právu na výmaz vždy, zejména pak v těchto případech:

 • zpracování Vašich osobních údajů je naší právní povinností, jež pro nás plyne z právních předpisů
 • zpracování Vašich osobních údajů probíhá z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby našich právních nároků

Právo na omezení zpracování

Máte právo na to, aby naše společnost na vymezenou dobu omezila zpracování Vašich osobních údajů. To znamená, že s Vámi označenými osobními údaji nebudeme po vymezenou dobu provádět žádné operace, na základě kterých by docházelo k jejich zpracování. Právo můžete uplatnit v následujících případech:

 • pokud popřete přesnost námi zpracovaných osobních údajů, omezíme jejich zpracování na dobu nutnou pro ověření přesnosti těchto osobních údajů;
 • jestliže Vaše osobní údaje zpracováváme protiprávně, tj. bez odpovídajícího právního titulu, avšak Vy si nepřejete, abychom dosud zpracované osobní údaje ihned vymazali, ale pouze omezili jejich zpracování
 • pokud naše společnost již nepotřebuje předmětné osobní údaje pro své účely zpracování, ale Vy je budete požadovat pro určení, výkon nebo obhajobu Vašich právních nároků
 • byla-li z Vaší strany vznesena námitka proti zpracování osobních údajů (viz níže), můžete požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů do doby, než bude ověřeno, že oprávněné důvody naší společnosti na zpracování osobních údajů převažují nad Vašimi oprávněnými důvody

Mějte prosím na paměti, že nebudeme povinni vyhovět Vámi uplatněnému právu na výmaz vždy, zejména pak v těchto případech:

 • zpracování Vašich osobních údajů je naší právní povinností, jež pro nás plyne z právních předpisů
 • zpracování Vašich osobních údajů probíhá z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby našich právních nároků

Právo na přenositelnost údajů

V případě Vašich osobních údajů, které jste nám poskytli, a které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu nebo na základě plnění smlouvy, máte právo získat od naší společnosti osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Dále máte právo tyto osobní údaje předat jinému správci údajů (tj. jiné společnosti), aniž by Vám v tom bylo ze strany naší společnosti jakkoliv bráněno.

Tímto právem však nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

Právo vznést námitku proti zpracování

Máte právo z důvodů týkajících se konkrétní situace vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě našeho oprávněného zájmu. Naše společnost na základě Vámi uplatněného práva přestane zpracovávat Vaše osobní údaje za předpokladu, že neprokáže oprávněné důvody pro zpracování, které by převážily nad Vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků.

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu. V takovém případě tyto osobních údaje již nebude dále zpracovávat bez dalšího.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Bez ohledu na výše vyjmenovaná práva máte dále právo podat stížnost proti našemu zpracování osobních údajů k dozorovému úřadu. Tímto úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Na Úřad se můžete obrátit zejména v případě, kdy budete mít pochybnosti o tom, zda Vaše osobní údaje zpracováváme oprávněně a v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Prohlášení o použítí cookies

Co jsou cookies?

Jako cookie (anglicky koláček, oplatka, sušenka) se v protokolu HTTP označuje malé množství dat, která WWW server pošle prohlížeči, který je uloží na počítači uživatele. Při každé další návštěvě téhož serveru pak prohlížeč tato data posílá zpět serveru. Cookies běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů, ukládají se do nich uživatelské předvolby apod. (zdroj: wikipedia)

Funkční cookies

Funkční cookies slouží k poskytování služeb nebo zapamatování nastavení s cílem zajištění maximálního komfortu při Vaší návštěvě. Jedná se například o Vaše přihlášení, které jste uvedli při předchozí registraci na stránky. Cookies si mohou pamatovat položky, které jste vložili do nákupního košíku e-shopu nebo například jestli jste narazili na nějaké chyby, například u formulářů.

Používání těchto cookies zálěží výlučně na Vašem nastavení. Jejich vypnutí může znamenat, že přijdete o některé služby a podporu, které bychom Vám v opačném případě poskytovali. Také není vyloučeno, že po vypnutí těchto cookies si nebudeme pamatovat, že jste konkrétní službu již odmítli.

Cookies třetích stran

Cookies nastavené třetími stranami používáme pro různé služby (např. analýza stránek). Právní předpisy Evropské Unie vyžadují, aby organizace zasílající soubory cookies ze svých webových stránek do počítačů návštěvníků získaly jejich souhlas po poskytnutí jasné a srozumitelné informace o tom, jak se soubory cookies na webových stránkách používají.

Postup pro odmítnutí cookies souborů

Používání souborů cookie lze nastavit pomocí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Soubory cookie lze pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen některých souborů cookie.
Informace o prohlížečích a o způsobu nastavení předvoleb pro soubory cookie můžete nalézt na následujících webových stránkách:
Chrome
Firefox 
Internet Explorer / Edge
Android
Safari
Opera


Czech Point

Czech POINT znamená Český Podací Ověřovací a Informační Národní Terminál. Jedná se o kontaktní místo veřejné správy, poskytující občanům zejména ověřené údaje vedené v centrálních registrech, jako jsou rejstřík trestů, obchodní rejstřík nebo registr živnostenského podnikání.

Dotační projekty

Hasičské auto

V letošním roce jsme zažádali o dvě dotace na dopravní automobil pro naše hasiče. Podařilo se nám získat obě dotace, a to od Ministerstva vnitra ČR poskytovanou prostřednictvím Generálního ředitelství hasičského záchranného sboru ČR ve výši 450.000 Kč. K této dotaci se nám nakonec podařilo získat dotaci od Královéhradeckého kraje ve výši 249.000 Kč.

Umění a památky

Umění

František Šorm - akademický sochař a malíř

Galerie akad. sochaře a malíř Františka Šorma. Šormův statek, čp. 5, Dolní Dehtov u Dvora Králové n. L. Stálá expozice akademického sochaře a malíře Františka Šorma byla otevřena 27. května 2006 v Dolním Dehtově. Návštěva je možná celoročně všechny dny v týdnu (zvonek u brány), nebo po dohodě na telefonu 732 531 555 nebo 732 619 331.
e-mail: josefsorm@seznam.cz, www.galeriedolnidehtov.ic.cz

Prohlášení o přístupnosti

Povinné požadavky na obsah

Obec Třebihošť se zavazuje k zpřístupnění svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.

Prohlášení se vztahuje na webové stránky https://www.trebihost.cz 

Stav souladu

Tyto obecní internetové stránky  jsou v souladu s výše uvedenými předpisy. Dále splňují EN 301 549 V2 1.2 a standard WCAG 2.1 s níže uvedenými výjimkami.

Některé dokumenty přicházejí k zveřejnění na webových stránkách již v nepřístupné podobě (jedná se např. o dokumenty vygenerované z účetních systémů, z jiných úřadů a dalších třetích stran).  Provozovatel stránek má ale povinnost tyto dokumenty zveřejnit, proto tak činí. Stejně tak mohou některé starší fotografie nebo fotoalba ve fotogaleriích postrádat alternativní textový popis. Videa přiložená přímo na web mohou postrádat titulky. Odstranění těchto nedostatků a uvedení všech dokumentů, podstránek, galerií, videí apod. do souladu se zákonem a s pravidly přístupnosti by bylo pro provozovatele nepřiměřeně financčně náročné. Z tohoto důvodu, podle § 7 zákona 356/2000 sb. ve znění pozdějších předpisů, nejsou dodatečně upravovány. 


Některé informace na tomto obecním webu jsou poskytovány v podobě dokumentů ve formátu PDF. Tyto dokumenty se přímo zobrazují v internetovém prohlížeči. V případě, že váš internetový prohlížeč nepodporuje zobrazování PDF dokumentů, je nutné nainstalovat program Adobe Reader, který je k dispozici zdarma z webových stránek společnosti Adobe. Další dokumenty mohou být ve formátu MS Office nebo dalších kancelářských aplikací ve formátech .doc, .docx, .odt, .xls, .xlsx, .ods a dalších. Pro zobrazení souborů v těchto formátech je nutné mít nainstalované kancelářské aplikace jako MS Office, Open Office, Libre Office apod. Moderní prohlížeče ale dokáží dokumenty ve výše zmíněných formátech zobrazit automaticky.

Důvodem pro zobrazování dokumentů ve výše zmíněných formátech je fakt, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje. Zároveň tyto dokumenty mohou být příliš velké, proto doporučujeme jejich stažení. 


Vypracování prohlášení o přístupnosti

Prohlášení opřístupnosti bylo vypracováno dne 25.9.2020

Toto prohlášený bylo vypracováno posouzením provedeným třetí stranou - technickým provozovatelem těchto internetových stránek (InfoHUB, s.r.o.). Pro vypracováníprohlášení byl použit zákon č. 99/2019 Sb., a metodický pokyn MVČR k tomuto zákonu normy EN 301 549 V2 1.2 a mezinárodně uznávanému standardu WEB Content Accesibility Guidelines - WCAG 2.1. 

Zpětná vazba a kontaktní údaje:


Kontakt na provozovatele:

Obec Třebihošť

Třebihošť 106

54401 Dvůr Krílové nad Labem
info@trebihost.cz
499 693 384


Kontakt na dodavatele technického řešení:

InfoHUB, s.r.o.

B. Němcové 47
506 01 Jičín

info@obecinformuje.cz
739 429 402

Postupy pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra

odbor eGovernmentu

náměstí Hrdinů 1634/3

140 21 Praha 4

pristupnost@mvcr.cz
REKONSTRUKCE SILNICE

aktualizace článku: 27. 9. 2018

Do koncepříštího týdne se bude dělat asfaltový povrch na silnici od motorestu po Zvičinu. Žádáme řidiče, aby používali objízdné trasy. Do ukončení prací se po silnice nesmí jezdit.

Povinné očkování psů

aktualizace článku: 18. 5. 2018

Dle zákona o veterinární péči č. 166/99 Sb. § 4 odst. 1 písmene f, bude i v letošním roce provedeno povinné očkování psů proti vzteklině, kteří jsou starší 3 měsíců. Očkování není hrazeno ze státních prostředků, majitelé zaplatí 100,-Kč za jednoho psa. Očkuje MVDr. Ivo Chrobok.

SVÁTEK MATEK

aktualizace článku: 30. 4. 2018

Základní organizace Českého svazu žen Třebihošť
ve spolupráci s obecním úřadem

SBÍRKA PRO DIAKONII

aktualizace článku: 4. 11. 2019

Základní organizace Českého svazu žen Třebihošť

UZAVÍRKA SILNICE

aktualizace článku: 9. 10. 2017

V termínu 23.10. - 29.10.2017 bude uzavřena silnice č. III/325 v úseku obec Doubravice až po křižovatku se silnicíč. II/300

ODSTÁVKA ELEKTŘINY

aktualizace článku: 29. 5. 2017

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny

Povinné očkování psů

aktualizace článku: 18. 5. 2017

Dle zákona o veterinární péči č. 166/99 Sb. § 4 odst. 1 písmene f, bude i v letošním roce provedeno povinné očkování psů proti vzteklině, kteří jsou starší 3 měsíců. Očkování není hrazeno ze státních prostředků, majitelé zaplatí 100,-Kč za jednoho psa. Očkuje MVDr. Ivo Chrobok.

Poděkování za záchranu lidského života

aktualizace článku: 12. 5. 2017

Obec Třebihošť touto cestou vyslovuje upřimné poděkování
slečně Elišce Gracíkové a Elišce Šabatové z Třebihoště za záchranu lidského života. Svým příkladným chováním zachránily život. Dívky jsou vzorem a příkladem nám všem a velmi si jejich jednání vážíme.
SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ

aktualizace článku: 25. 4. 2017

dne 6.5.2017 bude proveden firmou Marius Pedersen svoz nebezpečných odpadů

Svoz velkoobjemných odpadů

aktualizace článku: 25. 4. 2017

OÚ v Třebihošti zajistí přistavení vleků na odvoz domácích odpadů, které nelze uložit do popelnic - v sobotu 6. 5. 2017

Svátek matek

aktualizace článku: 24. 4. 2017

Základní organizace Českého svazu žen Třebihošť
ve spolupráci s obecním úřadem v Třebihošti

SBÍRKA PRO DIAKONII

aktualizace článku: 6. 4. 2017

Základní organizace Českého svazu žen Třebihošť

TELEFONNÍ ČÍSLA

aktualizace článku: 23. 2. 2017

Žádáme ty, kteří ještě neuvedly své telefonní číslo, aby ho co nejdříve nahlásili na OU, aby se mohla aktivovat služba SMS občanům. Tel. číslo můžete poslat na e-mail: ou.trebihost@cmail.cz nebo vhodit na podepsaném lístečku do schránky obecního úřadu.

SMS OBČANŮM

aktualizace článku: 7. 12. 2016

Žádáme obyvatele všech částí obce, aby za svou nemovitost nahlásili telefonní číslo, zdůvodu zřízení služby SMS OBČANŮM.Napsaná tel. čísla vhoďte na podepsaném lístečku do schránku obecního úřadunebo je pošletena e-mail ou.trebihost@cmail.cz. Tato služba bude nahrazovat roznášené lístečky s informacemi obce.

Svoz velkoobjemného odpadu

Svoz velkoobjemného odpadu

aktualizace události: 2. 5. 2019

 • začíná v - končí v
 • Dolní Dehtov, Horní Dehtov, Třebihošť, Zvičina

OÚ v Třebihošti zajistí přistavení vleků na odvoz domácích odpadů, které nelze uložit do popelnic - v sobotu 27. 4. 2019

Svoz nebezpečného odpadu

Svoz nebezpečného odpadu

aktualizace události: 2. 5. 2019

 • začíná v - končí v
 • Horní Dehtov, Dolní Dehtov, Třebihošť, Zvičina

dne 27.dubna 2019 bude proveden firmou Marius Pedersen svoz nebezpečných odpadů

Stanoviště:
HORNÍ DEHTOV bývalá váha08:00 - 08:25hod.
DOLNÍ DEHTOV rybník08:35- 09:00hod.
TŘEBIHOŠŤ u obecního úřadu09:10 - 09:35hod.
TŘEBIHOŠŤ u nádrže09:40 - 10:05hod.
ZVIČINA10:15 - 10:40hod.

Sběr železného šrotu a papíru

Sběr železného šrotu a papíru

aktualizace události: 2. 5. 2019

 • začíná v - končí v
 • Horní Dehtov, Třebihošť

Sbor dobrovolných hasičů Třebihoště a Dehtova

bude v sobotu 25. května 2019 provádět sběr železného šrotu a papíru.

NÁLEZ BATOHU

NÁLEZ BATOHU

aktualizace události: 2. 5. 2019

 • začíná v - končí v
 • Rohoznice

V sobotu 6. 4. 2019 byl v Rohoznici na dětském hřišti nalezen černý batoh. Majitel si ho může vyzvednout na Obecním úřadě v Rohoznici, tel.: 731 273 961.

Sbírka pro Diakonii

Sbírka pro Diakonii

aktualizace události: 2. 5. 2019

 • začíná v - končí v
 • Třebihošť

Základní organizace Českého svazu žen Třebihošť

organizuje

ve dnech18. - 23.3.2019

pro DIAKONII BROUMOV

UZAVŘENÍ PRODEJNY/POJÍZDNÁ PEKÁRNA

UZAVŘENÍ PRODEJNY/POJÍZDNÁ PEKÁRNA

aktualizace události: 2. 5. 2019

 • začíná v - končí v
 • Třebihošť

K 28.2.2019 bude uzavřena prodejna potravin v Třebihošti.

Bude zajištěnapojízdná pekárna Katka:
Pekárna přijede v pátek 1.3.2019v 9:30 k prodejně.

Pozvánka 100 let ČR

Pozvánka 100 let ČR

aktualizace události: 22. 5. 2019

 • začíná v - končí v

Sbor dobrovolných hasičů ve spolupráci s Obecním úřademv Třebihošti, si Vás dovolují srdečně pozvat v sobotu 27.10.2018 na malé posezení u příležirosti 100 let vzniku ČR.

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

aktualizace události: 2. 5. 2019

 • začíná v - končí v
 • Obecní úřad

Základní organizace Českého svazu žen Třebihošť

srdečně zve všechny své občanyna

SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMUU OBECNÍHO ÚŘADU

Sběr železa šrotu a papíru

Sběr železa šrotu a papíru

aktualizace události: 2. 5. 2019

 • začíná v - končí v

Sbor doborovolných hasiču Třebihoště a Dehtova bude v sobotu 10. listopadu 2018 (tento týden) provádět sběr železného šrotu a starého papíru. Pro sbírané věci přijedeme:

Mikulášská besídka

Mikulášská besídka

aktualizace události: 2. 5. 2019

 • začíná v - končí v
 • Motorest u Lípy

Základní organizace Českého svazu žen Třebihošť
ve spolupráci s Obecním úřadem Třebihošť

Svátek matek

Svátek matek

aktualizace události: 13. 5. 2019

 • začíná v - končí v
 • Motorest U Lípy

Základní organizace Českého svazu žen
ve spolupráci s obecním úřadem

Srdečně zve všechny ženy ze Třebihošťě, Dehtova a Zvičiny na přátelské setkání, které se koná v sobotu 18. května 2019 od 17:30hod., v Motorestu U Lípy v Třebihošti, u příležitosti svátku matek.

Dětský den Rohoznice

Dětský den Rohoznice

aktualizace události: 19. 6. 2019

 • začíná v - končí v
 • hřiště v Rohoznici

Obec Rohoznice ve spolupráci s Klubem českých turistů Rohoznice pořádá
DĚTSKÝ DEN.

zábavné odpoledne plné her pro děti i dospělé:
- střelba ze vzduchovky
- poznávačka
- kolo štěstí
a další dovednostní hry

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitesltva obce Třebihošť

aktualizace události: 12. 7. 2019

 • začíná v - končí v
 • motorest U Lípy

Pozvánka

na veřejné zasedání zastupitelstva obce Třebihošť, které se koná ve středu 17.7.2019, od 19:00hod. v motorestu U Lípy v Třebihošti

Svoz nebezpečných odpadů

Svoz nebezpečných odpadů

aktualizace události: 18. 11. 2019

 • začíná v - končí v
 • Obec Třebihošť

Svoz nebezpečných odpadů

Rozsvícení vánočního stromu

Rozsvícení vánočního stromu

aktualizace události: 29. 11. 2019

 • začíná v - končí v
 • obecní úřad

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu u obecního úřadu.

Přijďte si společně zazpívat české koledy.

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Třebihošť

aktualizace události: 16. 12. 2019

 • začíná v - končí v
 • Motorest U Lípy

Program:

1. Zahájení

2. Projednání návrhu rozpočtu obce Třebihošť na rok 2020

3. Projednání návrhu rozpočtového výhledu obce Třebihošť na

období 2020-2023

4. Schválení podání žádostí o dotace

5. Projednání Vyhlášky o místních poplatcích

6. Schválení DPP u zastupitelů v roce 2020

7. Schválení termínu a místa oddávání

8. Projednání žádostí o finanční příspěvek

9. Projednání nákupu a prodeje pozemků

10. Výběrové řízení – oprava obecních cest

11. Navýšení objednávky Efektivní osvětlení s.r.o.

12. Dodatek č. 2 smlouvy o dílo na opravu obkladu v motorestu

13. Projednání opravy rozvodů elektřiny a vody v motorestu

14. Schválení pověřeného zastupitele pro ÚP obce Třebihošť

15. Projednání smlouvy na zimní údržbu

16. Projednání dodatku ke smlouvě na likvidaci odpadů

17. Projednání navýšení platby za služby pro ABC DOTACE

18. Rozpočtové opatření č. 9/2019

19. Diskuse, závěr

Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka

aktualizace události: 3. 1. 2020

 • začíná v - končí v
 • obec Třebihošť

Tříkrálová sbírka v obci Třebihošť bude probíhat od 10.1. - 12.1.2020

Svoz nebezpečného a velkoobjemného odpadu

Svoz nebezpečného a velkoobjemného odpadu

aktualizace události: 22. 4. 2020

 • začíná v - končí v
 • Obec Třebihošť

Svoz nebezpečného a velkoobjemného odpadu proběhne 9.5.2020.

Přistavení kontejnerů na velkoobjemný odpad:

Sbírka pro Diakonii

aktualizace události: 30. 11. -0001


           Základní organizace Českého svazu žen  Třebihošť


              --------------------------------------------------------------

Letní Kino - Dubina Bílá Třemešná

Letní Kino - Dubina Bílá Třemešná

aktualizace události: 3. 7. 2020

 • začíná v - končí v
 • Dubina Bílá Třemešná

Obec Bílá Třemešná zve příznivce letního kina:

ve čtvrtek 09.07.2020 od 21:45 proběhne na fotbalovém hřišti na Dubině v Bílé Třemešné promítání letního kina - komedie Petra Kolečka "Přes prsty".

MZE - Veřejnávyhláška - Opatření obecné povahy

 • datum vyvěšení: 03.04.2019
 • datum svěšení: 23.04.2019
veřejná vyhláška

Oznámení veřejnou vyhláškou

 • datum vyvěšení: 13.03.2019
 • datum svěšení: 29.03.2019
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu

Oznámení veřejnou vyhláškou

 • datum vyvěšení: 25.09.2018
 • datum svěšení: 11.10.2018
Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu

Oznámení veřejnou vyhláškou

 • datum vyvěšení: 24.08.2018
 • datum svěšení: 10.09.2018
opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu

výběrové řízení - údržbář

 • datum vyvěšení: 16.08.2018
 • datum svěšení: 12.09.2018

Oznámení veřejnou vyhláškou

 • datum vyvěšení: 29.03.2018
 • datum svěšení: 14.04.2018
Opatření obecné povahy - stanovení úpravy provozu

MZE - VV Opatření obecné povahy

 • datum vyvěšení: 08.11.2017
 • datum svěšení: 24.11.2017
Opatření obecné povahy

MZE - Návrh opatření obecné povahy

 • datum vyvěšení: 14.09.2017
 • datum svěšení: 29.09.2017
Opatření obecné povahy

Obecně závazná vyhláška

 • datum vyvěšení: 23.03.2017
 • datum svěšení: 08.04.2017

Oznámení o vydání opatření obecné povahy

 • datum vyvěšení: 13.01.2016
 • datum svěšení: 29.01.2016
Veřejná vyhláška MZE

Opatření obecné povahy

 • datum vyvěšení: 13.01.2016
 • datum svěšení: 29.01.2016
Národní plán povodí Dunaje

Opatření obecné povahy

 • datum vyvěšení: 13.01.2016
 • datum svěšení: 29.01.2016
Národní plán povodí Labe