string(22) "/clanek/novy-clanek-47" string(14) "/www/index.php" string(14) "/www/index.php"

Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Třebihošť

obrázek nenalezen
autor Iva Gracíková, datum 07.05.2020, zobrazeno 146

dne 15.5.2020 od 19 hod. před volnočasovým centrem


Vážení spoluobčané schválení smluv spojených s investiční akcí ČEZu na Horním Dehtově si vyžaduje svolat veřejné zasedání zastupitelstva dříve než začnou realizovat (realizace má začít v týdnu od 18.5.2020).

Musíme však dodržet veškerá pravidla spojená s nařízením vlády, proto bude zasedání probíhat venku před volnočasovým centrem. Pro Vás platí, že v případě, že se budete chtít přijít zúčastnit musíte mít roušku a držet si odstup 2 m.

Program:

1. Zahájení

2. Schválení zateplení půdy Motorestu U Lípy

3. Schválení objednávky na zajištění VŘ na projekt rozšíření a zajištění vyšší bezpečnosti a spolehlivosti vodovodu v obci Třebihošť

4. Schválení realizátora zakázky na projekt rozšíření a zajištění vyšší bezpečnosti a spolehlivosti vodovodu v obci Třebihošť

5. Revokace přijatého usnesení č. 10b)/9/2019 – pozemky od svazu Modelářů

6. Schválení pořízení vybavení do Motorestu U Lípy

7. Schválení realizátora zakázky na veřejné osvětlení na Horním Dehtově

8. Schválení dohody o samostatném poplatku za nakládání se separovanými složkami – Marius Pedersen a.s.

9. Schválení smlouvy se společnost Signalbau a.s.

10. Projednání finančních příspěvků pro ČSŽ

11. Projednání finančních příspěvků pro SDH

12. Projednání dalších žádostí o finanční příspěvky

13. Prodej a pronájem obecních pozemků

14. Žádost o poskytnutí dotace na dopravní obslužnost

15. Požární řád obce

16. Projekt Sázíme stromy z.ú.

17. Provoz MŠ Radost – (dočasné uzavření v době koronaviru, provoz o prázdninách)

18. Schválení objednávky na PD - vytápění v Motorestu U Lípy

19. Žádost provozovatele motorestu o odpuštění nájemného

20. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na opravu cest

21. Dohoda o užívání pozemků - Karsit Agro a.s.

22. Rozpočet vodovod a kanalizace – Vodohospodářské služby RT, s.r.o.

23. Rozpočtové opatření č. 2/2020

24. Diskuse a závěr

Novinky z Dolního Dehtova, Úřadu, Obce, Třebihoště, Zvičiny a Horního Dehtova

Povinné očkování psů
Povinné očkování psů

aktualizace události: 26. 5. 2020,

začíná v pondělí 1.6. 00:00 - končí v 00:00 , koná se Třebihošť

Dle zákona o veterinární péči č. 166/99 Sb., §1 písmene f, bude i v letošním roce provedeno povinné očkování psů proti vztelině, kteří jsou starší 3 měsíců. Očkování není hrazeno ze státních prostředků. majitel zaplatí 100,- za jednoho psa.

Očkování proběhne v pondělí 1. června 2020
Horní Dehtov - váha                   16:50 - 17:05
Dolní Dehtov - býv. hostinec      17:10 - 17:20
Třebihošť - OU                            17:25 - 17:40
Třebihošť - točna                         17:45 - 18:00
Zvičina - křižovatka                     18:05 - 18:15


Tradiční májová mše svatá
Tradiční májová mše svatá

aktualizace článku: 20. 5. 2020

Kaple Nanebevzetí Panny Marie

Velkoobjemný odpad - svoz ukončen

aktualizace článku: 19. 5. 2020

Svoz velkoobjemného odpadu byl 9.5.22020 ukončen.

Motorest U lípy

aktualizace článku: 13. 5. 2020

Od dnešního dne si již můžete dát pivo na zahrádce u motorestu. Od soboty bude i zmrzlina.