Vítejte na stránkách obce Obec Třebihošť, chcete si nastavit zobrazení:

Umění a památky

Umění

František Šorm - akademický sochař a malíř

Galerie akad. sochaře a malíř Františka Šorma. Šormův statek, čp. 5, Dolní Dehtov u Dvora Králové n. L. Stálá expozice akademického sochaře a malíře Františka Šorma byla otevřena 27. května 2006 v Dolním Dehtově. Návštěva je možná celoročně všechny dny v týdnu (zvonek u brány), nebo po dohodě na telefonu 732 531 555 nebo 732 619 331.
e-mail: josefsorm@seznam.cz, www.galeriedolnidehtov.ic.cz

František Šorm se narodil 4.9.1909 v Třebihošti v okrese Trutnov. Po skončení obecné školy ve svém rodišti navštěvoval nižší reálné gymnasium ve Dvoře Králové nad Labem. V letech 1927-1931 studoval na Vyšší průmyslové škole sochařsko-kamenické v Hořicích v Podkrkonoší. Od roku 1931 až do roku 1937 navštěvoval Akademii výtvarných umění v Praze, speciálku profesora Bohumila Kafky. Ve třetím roce studia získal čestné uznání, později cenu za výborný prospěch. Ve speciálu se věnoval volné tvorbě.

Ve své umělecké práci usiloval o svůj vlastní výraz a již na Akademii ho zaujalo lidské utrpení. Vytvořil „TBC“, v nadživotní velikosti, „Muka Tantalova“ a „Delirium“. Delirium je majetkem Galerie plastik města Hořic v Podkrkonoší a je vystaveno v zahradě hořické sochařsko-kamenické školy.

Po studiu na Akademii onemocněl tuberkulosou a byl dvakrát operován. Snad tím v podvědomí vytvořil díla hraničící s patologickými zjevy. Vytvořil „Umučení svatého Šebestiána“, nadživotní sochu „Svržený Titan“ a sochu „Selská madona“. S těmito pracemi vyhrál stipendium francouzské vlády na roční studium do Paříže. Vzhledem k okupaci ČSR mohl odjet do Paříže až po skončení druhé světové války v roce 1945. V Paříži studoval na École nationale supérieure des beaux-arts u profesora Marsella Gimonda.Po celou dobu okupace i po návratu z Paříže se věnoval činnosti sochařské a později i malířské.

Vytvořil řadu plastik, hlavně portrétů a mezi jiným i cyklus reliéfů ke „Kytici“ Karla Jaromíra Erbena. Zúčastňoval se veřejných výstav a soutěží. Namaloval též mnoho obrazů, zvláště různých pohledů na Prahu, zátiší a krajin z okolí svého rodného kraje. Zemřel po těžké chorobě 8.3. 1965 v Praze

Koncerty ve stodole. Šormova galerie v Dolním Dehtově. 
Ve stodole z roku 1903, která je dnes již zcela upravena pro další část stálé expozice díla akad. sochaře a malíře Františka Šorma, je připraveno 100 stálých míst pro sedící posluchače koncertů. Připravované koncerty na http://www.galeriedolnidehtov.ic.cz/koncerty.php 

Betlémáři

Je potěšitelné , že i Třebihošť má svůj betlém. Vyřezal ho pro místní kapličku kostelník pan František Voňka. Žil v letech 1880-1964. Se svojí rodinou bydlel v dřevěné chaloupce čp.35 hned vedle kapličky(v původním stavu,s pěkně vyřezávanou lomenicí ji zde vidíme dodnes). Betlém se skládá z 60 kusů figurek, chléva s jesličkami a městečka v pozadí. K jesličkám přicházejí pastýři se svými ovečkami, klanějí se před nimi tři králové a přinášejí dary. Babička s nůší na zádech nese husu, hospodář veze na trakaři pytel mouky, hospodyně pospíchá s vánočkou,myslivec nese zastřeleného bažanta,kolem pobíhají tři psi. Nad střechou chléva se vznáší anděl. Celý betlém je dílem lidového řezbáře a svědčí o vzácném talentu a pracovitosti našich předků.

Je ještě potěšitelnější, že Třebihošť má své betlémy dva. O ten druhý se zasloužil pan Ladislav Voňka, který ho vyřezal a sestavil v roce 2004 a tím byla jeho záliba na světě. V čp.87 (u doleního koupaliště)v stylové chalupě na romantickém místě v podkroví se v současné době ukrývá sbírka betlémů. Můžete si zde prohlédnout patnáct velkých a zhruba dvacet menších betlémů i mnoho předmětů, které s nimi úzce souvisejí. Unikátní je velký třebihošťský betlém s pohybujícími se figurkami. Betlémská kulisa je osázena padesátičtyřmi figurkami do dvanácticentimetrů vysokých.

František Voňka

Děj se odehrává v podhradí. Nechybějí Tři králové se svými dary. Uvidíte jak pastýři pospíchají do Betléma se stádem oveček. Ve chlévě odpočívá Marie s Josefem a v jesličkách na seně spí děťátko. Z města spěchají další, kteří se chtějí poklonit Ježíškovi. Délka celého betlému je dvěstěosmdesát centimetrů, hloubka padesátčtyři centimetrů a výška dosahuje devadesátidvou centimetrů. Prostor vyplňuje šestnáct budov s průčelím, kostelem zdí a branou, skály a na osmdesátpět stromů. Betlém je osvětlen a má pohyblivou část. Je v přírodní barvě dřeva. I jeho druhý vystavovaný betlém v menším provedení je vyřezán z lipového dřeva. Věnoval ho své paní k šedesátým narozeninám.

Další sestavené betlémy jsou od známých autorů jako je Lada, Aleš, Haldová, Procházka, Knapovský, Landman, Pražáková,Š kopek, Bačák, Horálková a mnoho dalších známých i neznámých autorů.

aktualizováno: 13. 2. 2021 22:01, Jan Stránský