string(22) "/urad/dotacni-projekty" string(14) "/www/index.php" string(14) "/www/index.php"

Dotační projekty

Hasičské auto

V letošním roce jsme zažádali o dvě dotace na dopravní automobil pro naše hasiče. Podařilo se nám získat obě dotace, a to od Ministerstva vnitra ČR poskytovanou prostřednictvím Generálního ředitelství hasičského záchranného sboru ČR ve výši 450.000 Kč. K této dotaci se nám nakonec podařilo získat dotaci od Královéhradeckého kraje ve výši 249.000 Kč.

  hasicske-auto.pdf

CHODNÍK DOLNÍ DEHTOV – II. ETAPA

JE SPOLUFINANCOVÁN Z ROZPOČTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 
z Krajského programu obnovy venkova
Komplexní úprava nebo dovybavení veřejných prostranství a místních komunikací, infrastruktura.

  cedule-chodnik.pdf


NÁKUP KONTEJNERŮ NA KOV

JE SPOLUFINANCOVÁN Z ROZPOČTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

  • z Dotační oblasti Životní prostředí a zemědělství,
    z Programu Nakládání s odpady a ochrana ovzduší
  •   cedule-kontejnery.pdfZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DOPRAVY V OBCI TŘEBIHOŠŤ

TÍMTO PROJEKTEM BYLA REALIZOVÁNA AKCE REKONSTRUKCE A MODERNIZACE CHODNÍKŮ V OBCI TŘEBIHOŠŤ
SPOLUFINANCOVÁNO MINISTERSTVEM PRO MÍSTNÍ ROZVOJ - PROGRAM 11703 - iNTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

  verejna-publicita-trebihost.pdf


ODDĚLENÝ SBĚR ODPADŮ

AKCE BYLA PODPOŘENA MINISTERSTVEM ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - PROGRAM 11531 - OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍHO PRODTŘEDÍ 2014-2020
V RÁMCI PROJEKTU BYL POŘÍZEN NAKLADAČ, KONTEJNERY NA TŘÍDĚNÝ ODPAD A VELKOOBJEMNÉ KONTEJNERY

  oddeleny-sber-odpadu-trebihost.pdf


KOMPOSTUJEME V OBCI TŘEBIHOŠŤ

AKCE BYLA PODPOŘENA MINISTERSTVEM ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - PROGRAM 11531 - OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍHO PRODTŘEDÍ 2014-2020
V RÁMCI PROJEKTU BYL POŘÍZEN ŠTĚPKOVAČ A  KOMPOSTÉRY PRO OBYVATELE OBCE


aktualizováno: 20. 5. 2019 15:09, Markéta Tomešová