string(24) "/volny-cas/kalendar-akci" string(14) "/www/index.php" string(14) "/www/index.php"

Kalendář akcí

.

Nejbližší události

 • Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Třebihošť

  Program:

  1. Zahájení

  2. Projednání návrhu rozpočtu obce Třebihošť na rok 2020

  3. Projednání návrhu rozpočtového výhledu obce Třebihošť na

  období 2020-2023

  4. Schválení podání žádostí o dotace

  5. Projednání Vyhlášky o místních poplatcích

  6. Schválení DPP u zastupitelů v roce 2020

  7. Schválení termínu a místa oddávání

  8. Projednání žádostí o finanční příspěvek

  9. Projednání nákupu a prodeje pozemků

  10. Výběrové řízení – oprava obecních cest

  11. Navýšení objednávky Efektivní osvětlení s.r.o.

  12. Dodatek č. 2 smlouvy o dílo na opravu obkladu v motorestu

  13. Projednání opravy rozvodů elektřiny a vody v motorestu

  14. Schválení pověřeného zastupitele pro ÚP obce Třebihošť

  15. Projednání smlouvy na zimní údržbu

  16. Projednání dodatku ke smlouvě na likvidaci odpadů

  17. Projednání navýšení platby za služby pro ABC DOTACE

  18. Rozpočtové opatření č. 9/2019

  19. Diskuse, závěr


aktualizováno: 30. 4. 2019 14:28, Martin Stránský