string(10) "/aktuality" string(14) "/www/index.php" string(14) "/www/index.php"

Aktuality

obrázek nenalezen

UPOZORNĚNÍ

Na obecní úřad přišlo upozornění, že v okolí Hajnice byl dnes v noci hlášen údajný výskyt kočkovité šelmy, podobný pumě. V případě, že jí někdo uvidí, volejte 158.

Důležité
Zavírání letní turistické na Zvičině

Zavírání letní turistické na Zvičině

akce „ZAVÍRÁNÍ LETNÍ TURISTICKÉ SEZÓNY NA ZVIČINĚ“ se pomalu

blíží, termín byl stanoven na SOBOTU 12. ŘÍJNA 2019. Letos bychom

číst více
Důležité

            
          KOTLÍKOVÉ DOTACE

KOTLÍKOVÉ DOTACE

Důležité
Třebihošťský Pohár - 3.8.2019

Třebihošťský Pohár - 3.8.2019

počet obrázků 73

číst více
Důležité
Hasičská soutěž

Hasičská soutěž

popis události

číst více
Důležité
Poděkování od Diakonie Broumov

Poděkování od Diakonie BroumovDůležité
Uzavírka křižovatky ke koupališti

Uzavírka křižovatky ke koupališti

V úterý 23.7.2019 dojde k uzavření křižovatky ke koupališti. Objízdná trasa bude pouze kolem JZD.

Termín opravy mostku mezi Třebihoští a Úhlejovem zatím není stanoven.

Důležité
Navýšení ceny vodného

Navýšení ceny vodného

Od 1.9.2019 se zvyšuje cena vodného na 25,-/m3.
Odečty pro období 1.9.2018 - 31.8.2019 budou za cenu 22,-/m3.


Důležité
obrázek nenalezen

SVOZ TŘÍDĚNÉHO ODPADU

Papír bude odvezen ve čtvrtek 18.7.2019

Prosíme všechny obyvatele, aby tříděný odpad neodkládali vedle kontejnerů na zem. Od úřadu byly kontejnery přemístěny na svozové místo, aby je svozová firma mohla vyprázdnit. Počkejte, až se kontejnery vrátí na místo. Kontejner na kovové odpady, na parkovišti u úřadu, byl přemístěn k motorestu. Neodkládejte plechovky na zem!!

Důležité
aktualizováno: 25. 7. 2019 09:21, Markéta Tomešová

Novinky z Dolního Dehtova, Obce, Třebihoště, Zvičiny, Volného času a Horního Dehtova

Podnikatelé

aktualizace události: 14. 8. 2019


Občanská vybavenost

aktualizace události: 14. 8. 2019

V obci Třebihošť je ke spokojenosti občanů provozováno:

Kadeřnictví
Provoz dva dny v týdnu – čtvrtek a pátek,
na objednávku p. Bohánská.
Telefon 603 854 368

Prodejna v Třebihošti
Otevírací doba
Pondělí - Pátek 7:00 - 18:00
Sobota, Neděle 7:00 - 11:30

Pohostinství „Motorest U LÍPY“ v Třebihošti
Provozuje p. Kozubek. Nabízí výběr z 30 druhů pizz. Ubytování, výborná kuchyně, teplá jídla po celý den, možnost pořádání společenských akcí, svatby, rodinné oslavy apod.
Telefon 776 355 754
Provozní doba
Pondělí: zavřeno
Úterý a čtvrtek: 12.00 - 22.00 hod.
Pátek a sobota: 12.00 - 24.00 hod.
Neděle: 12.00 - 22.00 hod.
Mail: trebihostpizza@seznam.cz

Raisova chata na Zvičině
Provozuje pan Stuchlík. Vyhlášená v okolí výbornou kuchyní a obsluhou, možnost pořádání společenských akcí, svatby, rodinné oslavy apod.
Telefon 499 695 107

Benzinová čerpací stanice na Horním Dehtově
Denní provoz

Charakteristika obce

aktualizace události: 14. 8. 2019

Obec Třebihošť je sídlem venkovského charakteru s převážně podélným uspořádáním, kombinovaným s centrálním založením některých částí obce, odpovídající historickému vývoji jednotlivých částí území, v mírně teplém klimatu ve výškovém pásmu s relativně vyšší hustotou zastavění v centrálních částech obce a s rozptýlenou zástavbou v periferních polohách a odloučených částech obce.

V minulosti měla na obec Třebihošť největší přímý i nepřímý vliv zemědělská činnost ať již plošnými zásahy do krajiny (scelování pozemků s likvidací mezí a remízků, monokulturní rostlinná produkce...) tak také výstavbou zemědělských provozních objektů ať již v obci či ve volné krajině (kravíny, sušárny, ocelokolny) většinou s měřítkem a tvaroslovím přesahujícím hranici únosného zastavění.

Dominantní zástavbu tvoří zejména prostor v centrální části obce u Obecního úřadu, mateřské školy, prodejny, motorestu a kaple. Dále pak v lokalitě Zvičina Raisova chata a kostel sv. Jana Nepomuckého, v lokalitě Horní Dehtov centrální část zástavby při komunikaci II/300.

Přirozená koncentrace zástavby tohoto sídla a těsná blízkost k městu Dvůr Králové nad Labem vytváří předpoklady pro jeho další rozvoj z důvodů nutné podpory stabilizace trvalého obyvatelstva, uspokojení jeho potřeb a dobudování technické infrastruktury.

Obec

aktualizace události: 14. 8. 2019

Krátce o obci Třebihošť

Obec Třebihošť se nachází 11 km od Dvora Králové na úpatí jižního svahu Zvičinského hřbetu. Obec sestává z Třebihoště, Horního a Dolního Dehtova a osady Zvičina.

Obec Třebihošť z hlediska správního náleží do okresu Trutnov, z hlediska dostupnosti a spádovosti je pak vázána na město Dvůr Králové nad Labem - stavební úřad, odborná lékařská péče, občanská vybavenost, finanční úřad, nemocnice, v menší míře pak na město Trutnov - státní oblastní nemocnice.

Praktický lékař a stomatolog mají ordinaci v blízké obci Bílá Třemešná, matrika se nachází na OÚ Bílá Třemešná.

Doprava, počet obyvatel

Dopravně je obec zpřístupněna komunikací II/300 - Dvůr Králové nad Labem - Miletín - Hořice, s navazující silnicí III/3008 - Zábřezí - Řečice - Třebihošť. Lokalita Zvičina je zpřístupněna komunikací III/28447 z Horní Brusnice a místní komunikací s omezením tonáže z Třebihoště.

Celé území obce Třebihošť tvoří tři katastrální území, Horní Dehtov, Třebihošť, Zvičina, o celkové rozloze 1 367,50 ha, z toho k.ú. Horní Dehtov 562,10 ha, k.ú. Třebihošť 531,80 ha, k.ú. Zvičina 273,60 ha. Počet obyvatel ze statistiky je uváděn v roce 1869 v celé obci 1613 obyvatel, v roce 1930 pak počet 1159 obyvatel, oproti nynějšímu počtu již jen 453 obyvatel.