string(76) "/urad/povinne-informace/narizeni-a-vyhlasky/detail/vyhlaska-k-uzemnimu-planu" string(14) "/www/index.php" string(14) "/www/index.php"

Vyhláška k územnímu plánu

platí od:30.01.2008

Obecně závazná vyhláška č.1/2005.

Vyhláška vymezuje závazné části územního plánu obce Třebihošť a stanoví závazné regulativy pro funkční a prostorové uspořádání území.

V případě zájmu naleznete úřední desku na budově Obecního úřadu, kde jsou k dispozici všechny aktuální dokumenty v klasické papírové podobě.