Vítejte na stránkách obce Obec Třebihošť, chcete si nastavit zobrazení:

Dělení a zcelování pozemků

Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo zcelování pozemků.

Podle ustanovení § 86 ve spojení s § 82 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a § 6 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření.

 

Podání formuláře na Městský úřad Dvůr Králové zajistí rozdělení pozemků, případně změnu kultur pozemků. Přílohou je Geometrický plán, kde je rozdělení parcel zakresleno.