string(37) "/urad/formulare/detail/uzemni-souhlas" string(14) "/www/index.php" string(14) "/www/index.php"

Územní souhlas

Formulář o oznámení záměru v území a k vydání územního souhlasu.

Podle ustanovení § 96 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a § 15 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření.