Vítejte na stránkách obce Obec Třebihošť, chcete si nastavit zobrazení:

Změna využití území

Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území.

Podle ustanovení § 86 ve spojení s § 80 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a § 4 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření.

Formulář podáváte na Městský úřad Dvůr Králové n/L.